CONTACT

  • Address

    92A Tran Hưng Dao Street, Duong Dong Ward, Phu Quoc
  • Email

    info@tahitiphuquoc.com
  • Phone

    02973 992 999 - 0826 884 188 - 0963 917 733

The Tahiti Beach Hotel & Resort Phú Quốc

ĐẶT PHÒNG NGAY → info@tahitiphuquoc.com

• Tahiti Beach Hotel: 92A Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc → 02973 992 999 – 0826 884 188

• Tahiti Resort: 90 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc → 02973 970 188 – 0963 070 880

• Tahiti Central Hotel: 51 – 53 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc → 02973 998 288 – 0988 151 553

QUẢN LÝ & VẬN HÀNH SALE : 

• Sonaga Resort: Tổ 5 Ấp Đường Bào, Phú Quốc → 02972 678 888 – 0982 595 819