Ở Càng Lâu, Càng Tiết Kiệm

Thật đơn giản: bạn ở càng lâu, bạn càng tiết kiệm được nhiều!

→ Tiết kiệm tới 30% theo giá hàng ngày cho các đợt lưu trú trên 14 đêm

→ Tiết kiệm tới 20% giảm giá hàng đêm khi lưu trú từ 7-14 đêm