Service

RESTAURANT

𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐡𝐢𝐭𝐢 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 Khách sạn luôn chú trọng đến chi tiết của từng dịch vụ, nhằm giúp quý khách …

POOL

Ngả lưng trên chiếc ghế tắm nắng và tận hưởng từng đợt gió nồng nàn hương vị biển. Với không gian thoáng đãng, tại khách …